Hatano Yui(1988 nî 5 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì ) sī Ji̍t-pún chòe ū-miâ ê AV lí-iu, Kiaⁿ-to͘-hú chhut-sin, sio̍k-î keng-kí kong-si T-poweres.. 2008 nî chhut-tō, hèng-chhù sī iû-hì. Kî gōa-māu kap Tâi-ôan Model Lîm Chì-lêng siòng-sāi, in jî tī Tâi-oân bāng-lō͘ siā-kûn ū-tio̍h AV kài Lîm Chì-lêng, O͘-àm Lîm Chì-lêng[1] ê phian-miâ, sái kî tī Hôa-jîn-khoân ûi lâng só͘ ti. Án 2011 nî khí, ia̍h tī hái-gōa hoat-tián hui AV sèng-chit ê ián-gē oa̍h-tāng.

  1. "波多野結衣露美腿騎Ubike! 自曝:不想當暗黑林志玲". 2013-09-28 khòaⁿ--ê. 
Hatano Yui
Cha-bó͘ ián-goân
Phian-miâ AV kài Lîm Chì-lêng, O͘-àm Lîm Chì-lêng
Kok-che̍k  Ji̍t-pún
Kò͘-hiong  Ji̍t-pún Kiaⁿ-to͘-hú
Chhut-sì 1988 nî 5 goe̍h 24 ji̍t 1988-05-24(36 hòe)
Kiaⁿ-to͘-hú
Ji̍t-bûn siá-hoat
Ji̍t-bûn 波多野 結衣
Kana はたの ゆい
Hepburn-sek Lô-má-jī Hatano Yui