Hiệp Hòa (Oa̍t-lâm-gí: Vua Hiệp Hòa, 1847 nî  – 1883 nî ), ia̍h Hia̍p-hô Hông-tè, pún-miâ Nguyễn Phúc Hồng Dật ia̍h Nguyễn Phúc Thăng, sī Oa̍t-lâm Nguyễn Tiâu ê tē 6 tāi hông-tè, 1883 nî chāi-ūi, liân-hō Hia̍p-hô (協和).