Higasimurayama-chhī (東村山市 Higasimurayama-si) sī Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘ ê siâⁿ-chhī, ū jîn-kháu 153,365.

Higasimurayama-chhī ê ūi-tì

Chham-khóSiu-kái