Hiong-káng chóng-tok

Hiong-káng chóng-tok (香港總督, Eng-gí: Governor of Hong Kong) sī Eng-kok léng Hiong-káng ê chóng-tok, iû Liân-ha̍p Ông-kok kok-ông jīm-bēng.

Hiong-káng chóng-tok
Governor of Hong Kong
香港總督

Standard of the Governor, 1959–1997
Chun-chheng koh-hā
Koan-tí Hiong-káng chóng-tok-hú
Jīm-bēng Liân-ha̍p Ông-kok kok-ông
Siat-li̍p 1843 nî 6 goe̍h 26 ji̍t
Thâu chit jīm Henry Pottinger
Choè-āu chit jīm Chris Patten
Hùi-tû 1997 nî 6 goe̍h 30 ji̍t
Kang-chu HK$3,036,000 múi nî

Hiong-káng chóng-tok chia chit-ūi tī 1843 nî siap-li̍p, 1997 nî Hiong-káng hoán-hoân í-āu hùi-tû.

Koh khoàⁿ

siu-kái