Hiu-khek (休克) sī chi̍t chióng kip-sèng ê chèng-hāu-kûn. Tī hiu-khek ê chōng-hóng hā, choân-sin ê ū-hāu hoeh liû-liōng kiám-chió, bî-sûn-khoân chhut-hiān chiòng-gāi, tì-sú tiōng-iàu ê sèⁿ-miā khì-koan khiàm-hoeh koh khiàm-ióng.