Hon'inbô Dôsaku

Hon'inbô Dôsaku (本因坊道策 (Pńg-in-hng Tō-chhek)/ ほんいんぼう どうさく Hon'inbō Dōsaku?, 1645 nî  – 1702 nî 4 goe̍h 22 ji̍t)Ji̍t-pún Edo sî-tāi ê ûi-kî kî-sū. I sī Hon'inbô ka tē-sì-uī ka-tok (ja:家督), iā-sī tē-sì-uī ûi-kî bêng-jîn. I tam-jīm kî-só͘ (zh:碁所) ê sî-chūn, khak-li̍p ûi-kî ê toāⁿ-uī chè-tō͘, iáu-ū Osirogo (ja:御城碁) ê pí-sài kui-tēng. I hoat-bêng siú-kat lí-lūn (zh:手割), hō͘ ûi-kî ū chin tuā ê chìn-pō͘. In-uī bô-lâng ē-tàng kā i pêng-téng pí-sài, só͘-í ta̍k-ke hō͘ i kî-sèng (ja:棋聖) chit--ê chun-chheng.