Hong-goân-khuTâi-oân Tâi-tiong-chhī ê 1 ê hêng-chèng-khu, tiàm tī khah oá pak pêng ê só͘-chāi, Tâi-tiong Chhī-chèng-hú ê pō͘-hūn ki-koan siat tī chia.

Hong-goân-khu

Hong-goân tī tang-keng 120.43°, pak-hūi 24.14°, biān-chek 41.18 km², pak pêng sī Aū-lí, sai pêng sī Sin-kóng, lâm pêng sī Thâm-chú kap Pak-tūn tang pêng sī Chio̍h-kng kap Sin-siā.

Hong-goân 2005 nî 5 goe̍h ū 163,529 ê lâng, 45,413 hō͘. Goân-té sī Pazeh-cho̍k khiā khí ê só͘-chāi, hō-chò Hô͘-lô͘-tun.

Hong-goân nî-chhé-un 22 °C, sǹg a-jia̍t-tāi khì-haū. Chú-iàu ê lông-sán-phín ū phòng-kam, phô-tô, lâi-á, âng-khī.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái