Hong-siōng-ông (烽上王 / 봉상왕 Seocheon-wang; ?  – 300 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-14 tāi kok-ông (292 nî ~ 300 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Siong-hu (高相夫 / 고상부 Go Sang-bu).

11 ~ 16 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng