chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 2 sè-kí | 3 sè-kí | 4 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 270 nî-tāi | 280 nî-tāi | 290 nî-tāi | 300 nî-tāi | 310 nî-tāi | 320 nî-tāi | 330 nî-tāi
: 295 nî | 296 nî | 297 nî | 298 nî | 299 nî | 300 nî | 301 nî | 302 nî | 303 nî | 304 nî | 305 nî
300 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 300 nî
CCC
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 0 kang
Hu̍t-le̍k 844 nî
Tō-kàu-le̍k 2997 nî
Hoê-le̍k 332 BH~331 BH
Hông-kì 960 nî
Tân-kì 2633 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4060~4061


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 355 – 356
- Shaka Samvat 222 – 223
Iran le̍k -322 – -321
Runic le̍k 550
Assyria le̍k 5050 nî
Ethiopia le̍k 294~295

300 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 300 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Bô ji̍t-kî Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 300 nî