Sè-kí: 6 sè-kí · 4 sè-kí · 5 sè-kí
Nî-tāi: 280 nî-tāi 290 nî-tāi · 300 nî-tāi · 310 nî-tāi 320 nî-tāi
: 297 298 299 300 301 · 302 nî · 303 304 305 306 307

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Narseh, Sasan Tè-kok lâng. Sasan Tè-kok ê ông.

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 302 nî