Hong-thai Dujuan (2015 nî)

Hong-thai Dujuan (Typhoon Dujuan) sī 2015 nî tē-19 ê pī hō-miâ ê hong-thai. "Dujuan" ê miâ sī Tiong-kok hō--ê, ì-sù sī tō͘-koan-hoe.

Hong-thai Dujuan (9 goe̍h 28 hō)

Siong-koanSiu-kái