Hui-li̍p-pin kok-ka kha-kiû-tūi

Hui-li̍p-pin kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Hui-li̍p-pin ê kiû-tūi.

Hui-li̍p-pin kok-ka kha-kiû-tūi
Pambansang koponan ng futbol ng Pilipinas
Philippines national football team
Goā-hō Azkals[1]
(Street Dogs)
Hia̍p-hoē Philippine Football Federation
Tāi-lio̍k Liân-bêng AFC (Asia)
Tē-khu Liân-bêng AFF (Southeast Asia)
Chú kàu-liān Se-pan-gâ Josep Ferré
Tūi-tiúⁿ Neil Etheridge
Chhut-tiûⁿ siōng chē Phil Younghusband (108)
Ji̍p kiû siōng chē Phil Younghusband (52)
Chú-tiûⁿ Various
FIFA tāi-bé PHI
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 134 Decrease 1 (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[2]
Siōng koân 111 (2018 nî 5 goe̍h)
Siōng kē 195 (2006 nî 9 goe̍h – 10 goe̍h)
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 Hui-li̍p-pin 2–1 Tiong-kok 
(Hui-li̍p-pin Manila; 1913 nî 2 goe̍h 1 ji̍t)
Siōng toā pí-hun iâⁿ
 Ji̍t-pún 2–15 Hui-li̍p-pin 
(Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ; 1917 nî 5 goe̍h 10 ji̍t)[3]
Siōng toā pí-hun su
 Ji̍t-pún 15–0 Hui-li̍p-pin 
(Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ; 1967 nî 9 goe̍h 28 ji̍t)
A-chiu Poe
Thâu-tiûⁿ 1 (2019 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Group stage (2019)
AFC Thiáu-chiàn Poe
Thâu-tiûⁿ 3 (2006 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán A-kun (2014)
AFF Soán-chhiú-khoân
Thâu-tiûⁿ 12 (1996 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Poàⁿ koat-sài (2010, 2012, 2014, 2018)
Tit-kàu ê chióng
Lâm-chú kha-kiû
AFC Thiáu-chiàn Poe
Gîn-pâi – a-kun 2014 Maldives kiû-tūi
Tâng-pâi – kùi-kun 2012 Nepal kiû-tūi
Bāng-chām pff.org.ph

Chham-khó chū-liāu siu-kái

  1. John Duerden (October 5, 2015). "'We could be the second Argentina': Tom Dooley on coaching the Philippines | Football". The Guardian. October 7, 2015 khòaⁿ--ê. 
  2. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê. 
  3. Motoaki Inukai「日本代表公式記録集2008」 Japan Football Association p.206.