Tiong-kok kok-ka kha-kiû-tūi

Tiong-kok kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Tiong-kok ê kiû-tūi.

Tiong-kok kok-ka kha-kiû-tūi
中国国家足球队
Goā-hō 龙之队
(Dragon's Team)
Hia̍p-hoē Chinese Football Association (CFA)
Tāi-lio̍k Liân-bêng AFC (Asia)
Tē-khu Liân-bêng EAFF (East Asia)
Chú kàu-liān Vacant
Tūi-tiúⁿ Wu Xi
Chhut-tiûⁿ siōng chē Li Weifeng (112)
Ji̍p kiû siōng chē Hao Haidong (41)
Chú-tiûⁿ Various
FIFA tāi-bé CHN
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 80 Decrease 1 (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[1]
Siōng koân 37 (1998 nî 12 goe̍h)
Siōng kē 109 (2013 nî 3 goe̍h)
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 Hui-li̍p-pin 2–1 Tiong-kok 
(Hui-li̍p-pin Manila; 1913 nî 2 goe̍h 1 ji̍t)[2]
Siōng toā pí-hun iâⁿ
 Tiong-kok 19–0 Guam 
(Oa̍t-lâm Hồ Chí Minh Chhī; 2000 nî 1 goe̍h 26 ji̍t)
Siōng toā pí-hun su
 Pa-se 8–0 Tiong-kok 
(Pa-se Recife; 2012 nî 9 goe̍h 10 ji̍t)
Sè-kài Poe
Thâu-tiûⁿ 1 (2002 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Group stage (2002)
A-chiu Poe
Thâu-tiûⁿ 12 (1976 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán A-kun (1984, 2004)
EAFF Soán-chhiú-khoân
Thâu-tiûⁿ 9 (2003 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Koan-kun (2005, 2010)
Bāng-chām thecfa.cn

Chham-khó chū-liāu siu-kái

  1. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê. 
  2. "China matches, ratings and points exchanged". World Football Elo Ratings: China. 18 November 2014 khòaⁿ--ê.