Iûⁿ Peng-î

Iûⁿ Peng-î (楊冰怡; 2000 nî 7 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team X ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Hái-lâm-séng Hái-kháu-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Iûⁿ Peng-î
161029 冯晓菲生诞冷餐 杨冰怡 (2).jpg
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 楊冰怡
Lô-má-jī Yáng Bīngyí
Chhiok-hō jī-súi (二水), Súi-súi (水水)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Hái-lâm-séng
Chhut-sì 2000 nî 7 goe̍h 26 ji̍t 2000-07-26(22 hòe)
 Tiong-kok Hái-lâm-séng Hái-kháu-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48