Lēng-gōa ū chi̍t ūi Ikeda Tosio (kang-têng-su).

Ikeda Tosio (池田敏雄; 1916 nî 8 goe̍h 6 ji̍t1981 nî 3 goe̍h 31 ji̍t) sī Ji̍t-pún ê kàu-io̍k-chiá. I hèng-chhù tī Tâi-oân ê chāi-tē bîn-sio̍k, sī cha̍p-chì Bîn-sio̍k Tâi-oân chú-iàu ê pian-chi̍p-chiá.

Tì-chokSiu-kái

  • Nisikawa Mituru & Ikeda Tosio (1942) Hôa-lē-tó Bîn-ōe-chi̍p (華麗島民話集)
  • Simada Kinzi, Ikeda Tosio & N̂g Hōng-chu (1942) Tâi-oân Bûn-ha̍k Chi̍p (臺灣文學集)
  • Ikeda Tosio (1944) Chiàn-tàu ê Tâi-oân Lông-chhoan (戰ふ臺灣の農村)
  • Ikeda Tosio (1944) Tâi-oân ê Ka-têng Seng-oa̍h (臺灣の家庭生活)

Chham-khóSiu-kái

  • 洪茂榕 (1981-06-30). "懷念連襟兄 池田敏雄先生". 臺灣風物. 31 (2). 
  • 張良澤 (1981-06-30). "池田敏雄先生著作總目". 臺灣風物. 31 (2). 

Siong-koanSiu-kái