Im-iông-ka (陰陽家) sī Tiong-kok Tong Chiu Chiàn-kok sî-tāi tiong-kî ê chú-iàu ha̍k-phài, iā sī Chu-chú Pek-ka chi-it. In thê-chhiòng im-iông ngó͘-hêng ê su-sióng, só͘-í mā hō-chò Ngó͘-hêng-ka (五行家). Chau Ián, Lū Put-úi kap Lâu An sī Im-iông-ka su-sióng ê tāi-piáu jîn-bu̍t.

Siong-koanSiu-kái