Iok-hān 13, ia̍h Iok-hān Hok-im Tē 13 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su Iok-hān Hok-im ê tē-13 chiuⁿ.

Iok-hān 13
Su Iok-hān Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 4
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Choân-bûn siu-kái

Chat siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Iok-hān 13


Iok-hān 13
Chiap-sio̍k
Iok-hān 12
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Iok-hān Hok-im
Kè-sio̍k
Iok-hān 14