Iok-tàn dinarIok-tàn ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī JOD.

Iok-tàn dinar
عشرة قروش أردنيه

10 piasters gîn-kak-á
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé JOD
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah toā)
 6000 talent
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​110 dirham
 ​1100 qirsh ia̍h piastre
 ​11000 fils
Kì-hō د.أ
Gîn-phiò 1, 5, 10, 20, 50 dinars
Gîn-kak-á ½, 1, 2½, 5, 10 piastres/qirsh, ¼, ½, 1 dinar
Thóng-kè
Koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
 Iok-tàn
Hui-koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
Palestine Kok Iok-tàn-hô Sai-kîⁿ Tē-khu [en]
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Iok-tàn Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.cbj.gov.jo
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 1.7%
 Chu-liāu [2]
Hoē-lu̍t koà-kau Bí-kok ê kî-á Bí-kim[1]
US$ = 0.708 JOD (boé)
US$ = 0.710 JOD (boē)

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê JOD ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái