Iong-chèng (雍正; 1723 nî chì 1735 nî) sī Tiong-kok Chheng-tiâu Sè-chong ê chāi-ūi sî-tāi ê liân-hō; chêng-āu lóng-chóng 13 tang.

雍正
Iong-chèng
1723 nî chì 1735 nî
Kok-ka
Tāi Chheng
Kun-chú
Sè-chong
Tn̂g-té
13 tang
Thâu-chêng:
Khong-hi
Tāi Chheng liân-hō Āu-piah:
Khiân-liông