Isaac Newton FRS (1643 nî 1 goe̍h 41727 nî 3 goe̍h 31) sī Eng-tē ê bu̍t-lí-ha̍k-ka, sò͘-ha̍k-ka, thian-bûn-ha̍k-ka, chū-jiân tiat-ha̍k-ka, liān-kim-su̍t-ka (alchemist). I ê tù-chok Chū-jiân Tiat-ha̍k ê Sò͘-ha̍k Goân-chek (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) (1687) biô-siá tāng-le̍k (gravity) kap 3 tiâu ūn-tōng tēng-lu̍t (laws of motion), khí-chō kó͘-tián le̍k-ha̍k ê tē-ki.

Isaac Newton

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Isaac Newton