Isibasi Tanzan (Ji̍t-pún-gí: 石橋 湛山, 1884 nî 9 goe̍h 25 ji̍t – 1973 nî 4 goe̍h 25 ji̍t) sī Ji̍t-pún ê chi̍t ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 1956 nî kàu 1957 nî sī Ji̍t-pún ê Loē-koh Chóng-lí Tāi-sîn.

Isibasi Tanzan