It-poaⁿ kok-tō (Hàn-jī: 一般国道; Kana: いっぱんこくどう) sī Ji̍t-pún ê chi̍t chióng kok-ka kong-lō͘, it-poaⁿ kán-siá chòe Kok-tō (国道); lēng-gōa chi̍t chióng kok-tō sī Ji̍t-pún ko-sok tō-lō͘.

Ji̍t-pún it-poaⁿ kok-tō ê khang-pe̍h piau-chì.