Jász-Nagykun-SzolnokMagyar ê chi̍t ê kūn (comitaat).

Jász-Nagykun-Szolnok
—   Magyar ê kūn  —
Jász-Nagykun-Szolnok ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Jász-Nagykun-Szolnok ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Jász-Nagykun-Szolnok ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Magyar
Siú-hú Szolnok
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 5,394 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 338,286 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 62.7/km2


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Magyar tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.