Jím-chiá (忍者; ninzya) sī Ji̍t-púnKamakura sî-tâi kau Edo sî-tāi ūi tāi-miâⁿ ia̍h niá-chú chiông-sū sè-chok, chhim-tīn, àm-sat téng khang-khoè ê lâng ia̍h sī thoân-thé.

"Hokusai Manga" lāi ê Jím-chiá.