Jîn-ài-hiong
仁愛鄉
Jîn-ài-hiong
Ki-pún chu-liāu
Jîn-kháu 15,586 (2010 nî 7 goe̍h)
Hō͘-sò͘ 4,906
Biān-chek 1,273.5312 km²
Hêng-chéng koán-lí
Téng-kip Hiong
Téng-koân Lâm-tâu-koān
Ē-té 15 chhoan

Jîn-ài-hiong (仁愛鄉) sī Tâi-oân Lâm-tâu-koān ê 1 ê soaⁿ-tē-hiong, hia tōa-hūn ê lâng sī Seediq-cho̍k, Tayal-cho̍k kap Bunun-cho̍k.