Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘

Jī-sng-hòa thoàⁿ-sò͘ (二酸化炭素, hòa-ha̍k-sek: CO2), sī chi̍t khoán hòa-ha̍p-bu̍t, sī 2-ê sng-sò͘ kiat 1-ê thòaⁿ-sò͘, in chi kan sī kiōng-iú (covalent) ê jī-tiông kiat-ha̍p (double bond).

Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘
Structural formula of carbon dioxide with bond length
Ball-and-stick model of carbon dioxide
Ball-and-stick model of carbon dioxide
Space-filling model of carbon dioxide
Space-filling model of carbon dioxide
Hō-miâ
Kî-tha hō-miâ
 • Carbonic acid gas
 • Carbonic anhydride
 • Carbonic oxide
 • Carbon oxide
 • Carbon(IV) oxide
 • Dry ice (solid phase)
Sek-pia̍t-hō
3D model (JSmol)
3DMet B01131
1900390
ChEBI
ChEMBL
ChemSpider
ECHA InfoCard 100.004.271
EC Number 204-696-9
E number E290 (preservatives)
989
KEGG
MeSH Carbon+dioxide
RTECS number FF6400000
UNII
UN number 1013 (gas), 1845 (solid)
Sèng-chit
CO2
Mole chit-liōng 44.01 g·mol−1
Gōa-māu Bû-sek khì-thé
Khì-bī
 • Kē lông-tō͘: bô
 • Koân lông-tō͘: lāi; sng[1]
Bi̍t-tō͘
 • 1562 kg/m3 (1 atm kiam −78.5 °C ê sî kò͘-thé)
 • 1101 kg/m3 (pá-hô −37°C ê sî e̍k-thé)
 • 1.977 kg/m3 (1 atm kiam 0 °C ê sî khì-thé)
Iûⁿ-tiám −56.6 °C; −69.8 °F; 216.6 K (Sam-têng-tiám tī 5.1 atm)
−78.5 °C; −109.2 °F; 194.7 K (1 atm)
1.45 g/L at 25 °C (77 °F), 100 kPa
Cheng-khì-ap 5.73 MPa (20 °C)
Acidity (pKa) 6.35, 10.33
−20.5·10−6 cm3/mol
1.00045
Viscosity 0.07 cP at −78.5 °C
0 D
Kò͘-chō
trigonal
linear
Jia̍t-hòa-ha̍k
37.135 J/K mol
214 J·mol−1·K−1
−393.5 kJ·mol−1
Io̍h-lí-ha̍k
V03AN02 (WHO)
Gûi-hiám
An-choân chu-liāu-toaⁿ Sigma-Aldrich
NFPA 704
Lethal dose or concentration (LD, LC):
90,000 ppm (human, 5 min)[3]
Bí-kok kiān-hong pī-pha̍k chè-hān (NIOSH):
PEL (Ē-thong-kòe)
TWA 5000 ppm (9000 mg/m3)[2]
REL (Chhui-chiàn)
TWA 5000 ppm (9000 mg/m3) ST 30,000 ppm (54,000 mg/m3)[2]
IDLH (Chek-sî gûi-hiám)
40,000 ppm[2]
Koan-liân hòa-ha̍p-bu̍t
Kî-tha im-lî-chú
Koan-liân hòa-ha̍p-bu̍t
Tû-liáu te̍k-pia̍t chí chhut, chu-liāu sī kun-kù bu̍t-chit ê piau-chún chōng-thài (tī 25 °C [77 °F], 100 kPa).
☒N cha-chèng (☑Y☒N sī siáⁿ ?)
Infobox chham-chiàu

Chit chióng hòa-ha̍p-bu̍t bô bī bô sek-tī, jî-chhiáⁿ tùi Tē-kiû sèⁿ-miā ū pit-iàu-sèng. I tī Tē-kiû tāi-khì tiong ê bi̍t-tō͘ tāi-khài sī 400 ppm.

Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ ê chū-jiân lâi-goân ū hóe-soaⁿ, un-chôaⁿ téng-téng, goân-lí sī in-ūi thòaⁿ-sng-iâm (carbonate) iûⁿ-káichúi kap sng--nih.

Bu̍t-lí sèng-chit

siu-kái

Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ sī bû-sek--ê. Tī kē lông-tō͘ ê sî khì-thé sī bû-khì-bī--ê; chóng-sī, tī chhiong-chiok ê koân lông-tō͘ chōng-hóng, ē chhut ē-lāi--ê, sng-sèng ê khì-bī.[1]phiau-chún ap-le̍k kap ūn-tōng, jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ ê bi̍t-tō͘ sī iok-lio̍k 1.98 kg/m3, chha-put-to khong-khì ê 1.67 pōe.

Chham-chiàu

siu-kái
 1. 1.0 1.1 "Carbon Dioxide" (PDF). Air Products. goân-loē-iông (PDF) tī 2020-07-29 hőng khó͘-pih. 2018-08-21 khòaⁿ--ê. 
 2. 2.0 2.1 2.2 "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0103". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 
 3. "Carbon dioxide". Immediately Dangerous to Life and Health Concentrations (IDLH). National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 
 4. "Safety Data Sheet - Carbon Dioxide Gas - version 0.03 11/11" (PDF). AirGas.com. 12 February 2018. 4 August 2018 khòaⁿ--ê. 
 5. "Carbon dioxide, refrigerated liquid" (PDF). Praxair. p. 9. 26 July 2018 khòaⁿ--ê.