James Augustine Aloysius Joyce (Éire-gí: Séamus Seoighe; 1882 nî 2 goe̍h 2 – 1941 nî 1 goe̍h 13) sī tī Éire toā-hàn ê chok-ka, 20 sè-kí chin ū tāi-piáu-sèng ê 1 ê chok-ka. 1922 nî ê siáu-soat Ulysses sī Joyce siāng ū-miâ ê chok-phín.

James Joyce, 1882 – 1941
Dubliners, 1914