Jammu kap KashmirÌn-tō͘ ê chi̍t-ê pang, siú-hú sī Jammu (kôaⁿ-thiⁿ) kap Srinagar (lo̍ah-thiⁿ). Tī 1948 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 1144-bān ê jîn-kháu.

Jammu kap Kashmir ê ūi-tì.