Jang Nara (장나라, 1981 nî 3 goe̍h 18 chhut-sì) sī Hân-kok ê koa-chhiú kiam ián-goân. I-ê koa ū Hân-gí, Ji̍t-gí, Eng-gí, Hoâ-gí, Kńg-tang-gí.

Jang Nara
Ko-lê-jī 장나라
Chhut-sì 1981 nî 3 goe̍h 18 ji̍t 1981-03-18(39 hòe)
Kok-che̍k Hân-kok
Gí-giân Hân-gí, Ji̍t-gí, Eng-gí, Hoâ-gí, Kńg-tang-gí
Kàu-io̍k Tiong-iong Tāi-ha̍k-hāu
Chit-gia̍p ián-goân, koa-chhiú
Bāng-chām http://www.narajjang.com/
http://www.twitter.com/narajjang318/
http://www.instagram.com/nara0318/