Teng Jio̍k-iông (Hàn-jī: 丁若鏞; Ko-lê-jī: 정약용; 1762 nî - 1836 nî) sī chi̍t-ūi Tiâu-sián ông-tiâu tiong-kî ê koaⁿ-oân, tiat-ha̍k-ka kiam si̍t-ha̍k-ka. Teng Jio̍k-iông goân-miâ Kui-lông (歸農), pió-jī Bí-iông (美鏞), Tê-san (茶山). I hām in a-hiaⁿ Teng Jio̍k-chhoan lóng-sī Thian-chú-kàu ê sìn-tô͘.

Teng Jio̍k-iông.