Jiû-hî-si (魷魚絲) sī chi̍t chióng A-chiu sì-siù, sī ta-sò ê jiû-hî, liû-thoân tī Tiong-kok lâm-hong, Tâi-oân iáu-koh-ū Tang-lâm-a iân-hái tē-khu. Jiû-hî-si ê chè-chok sī kā jiû-hî ka-liāu, pha̍k-ta, jiân-āu chiah chhiat chò si.

Jiû-hî-si