Ji̍t-pún ê tē-lí khu-he̍k

Ji̍t-pún kā choân-kok pun chò 8 ê tē-lí khu-he̍k, hō-chò "tē-hng"; ùi pak hiòng lâm hun-pia̍t sī Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kinki, Chūgoku, Sikoku, Kyūshū téng.

Ji̍t-pún ê 8 ê tē-hng