Joa̍h-thiⁿ (熱天) ia̍h sī kiò chò joa̍h-lâng (熱儂), sī chi̍t-ê kùi-chiat, chiap-sio̍k tī chhun-thiⁿ ê āu-piah, chhiu-thiⁿ ê thâu-chêng. Joa̍h-lâng sī it-poaⁿ ê pe̍h-ōe, khah bûn-giân ê kóng-hoat sī (夏) kap hā-thiⁿ (夏天).

Joa̍h-thiⁿ ê chhân-iûⁿ hong-kéng