Chhun (春) sī sù-kùi tong-tiong ê tē 1 ê kùi-chiat. Tī kó͘-chá ê Tang-a, li̍p-chhun pī jīm-uî sī chhun-thiⁿ ê khai-sí; li̍p-hā sī i ê kiat-sok.

Chhun-thiⁿ pah-hoe sēng-khui ê bí-kéng.