Joseph Jacobs (1854 nî 8 goe̍h 291916 nî 1 goe̍h 30) sī 1 ê chin gâu siá-chok ê Yehudi le̍k-sú-ha̍k-ka. I ū chham-ú phian-siá Yehudi Pek-kho-choân-su (Jewish Encyclopaedia); mā sī ū-miâ ê bîn-sio̍k-ha̍k-chiá (folklorist), phian-siá kúi-lō chi̍p ê gín-á-kó͘.

Chok-phínSiu-kái

Hō-ló-oē ê pán-púnSiu-kái

Tân-Tēⁿ Hông-giâu ū hoan-e̍k, chhut-pán "News!" (Siau-sit!) kap "My Own Self" (Goá Ka-tī) 2 phiⁿ.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái