Iû-thài-lâng

(Tùi Yehudi choán--lâi)

Yehudim (ivrit: יְהוּדִי, Yehudi, יְהוּדִים, Yehudim; Ladino: ג׳ודיו, Djudio, ג׳ודיוס, Djudios; Yiddish: ייִד, Yid, ייִדן, Yidn) ia̍h Iû-thài, Iû-thài-lâng sī kóng sian-chó͘ sī kó͘ Tiong-tang (ancient Middle East) Yisraʾel (Í-sek-lia̍t-lâng, Israelites) ia̍h ʿIvrim (Hi-pek-lâi-lâng, Hebrews) ê lâng, he̍k-chiá sī sìn-gióng Iû-thài-kàu (Yehudah) ê lâng.