?Kàⁿ-bú
Saccharomyces cerevisiae
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Fungi
Mn̂g: Ascomycota
A-mn̂g: Saccharomycotina
Kong: Saccharomycetes
Bo̍k: Saccharomycetales
Kho: Saccharomycetaceae
Sio̍k: Saccharomyces
Chéng: S. boulardii
Ha̍k-miâ
Saccharomyces boulardii
Henri Boulard

Kàⁿ-bú sī chi̍t chóng ko͘; ēng lâi chò sio̍k-pháng ê kàⁿ-bú ū ta--ê kap tâm--ê nn̄g chióng, tū chúi liáu-āu tō ē sán-seng jī-ióng-hoà-thoàⁿmī-che-á keng toā--khí-lâi.