Kàu-hông Marcellus 1-sè

Kàu-hông Marcellus 1-sè (La-teng-bûn: Marcellus I, 255 nî  – 309 nî 1 goe̍h 16 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-30 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Marcellus 1-sè ê ōe-siōng.
Kàu-hông Marcellus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Marcellinus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Eusebius