Kàu-hông Eusebius

Kàu-hông Eusebius (La-teng-bûn: Eusebius, ?  – 309 nî 8 goe̍h 17 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-31 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Eusebius ê ōe-siōng.
Kàu-hông Eusebius
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Marcellus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Miltiades