Kàu-hông Miltiades

Kàu-hông Miltiades (La-teng-bûn: Miltiades, ?  – 314 nî 1 goe̍h 10 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-32 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Miltiades ê ōe-siōng.
Kàu-hông Miltiades
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Eusebius
Kàu-hông Kè-sio̍k
Silvester 1-sè