Simplicius (?  – 483 nî 3 goe̍h 10 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-47 jīm kàu-hông; tī 468 nî kàu 483 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Simplicius
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 468 nî 2 goe̍h 25 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 483 nî 3 goe̍h 2 ji̍t ia̍h 3 goe̍h 10 ji̍t
Chêng-jīm Hilarius
Kè-jīm Felix 3-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Sai Lô-má Tè-kok Tivoli
Kòe-sin 483 nî 3 goe̍h 10 ji̍t
Í-tāi-lī Lô-má
Kok-che̍k Sai Lô-má Tè-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 3 goe̍h 10 ji̍t
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu
Tang Chèng-kàu
Kàu-hông Simplicius
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Hilarius
Kàu-hông Kè-sio̍k
Felix 3-sè