Kéng-iāu (Sio̍k Hàn)

Kéng-iāu (景耀; 258 nî ~ 263 nî) sī Sio̍k Hàn Hàu-hoâi-tè ê liân-hō; chêng-āu 6 tang.

景耀
Kéng-iāu
258 nî ~ 263 nî
Kok-ka
Sio̍k Hàn
Kun-chú
Hàu-hoâi-tè
Tn̂g-té
6 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Kéng-iāu (Sio̍k Hàn)
Chiap-sio̍k
Iân-hi
Sio̍k Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Iām-heng