Sè-kí: 2 sè-kí · 3 sè-kí · 4 sè-kí
Nî-tāi: 240 nî-tāi 250 nî-tāi · 260 nî-tāi · 270 nî-tāi 280 nî-tāi
: 258 259 260 261 262 · 263 nî · 264 265 266 267 268

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Licinius, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 325 nî kòe-sin.

Kòe-sinSiu-kái

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 263 nî