Sè-kí: 6 sè-kí · 4 sè-kí · 5 sè-kí
Nî-tāi: 300 nî-tāi 310 nî-tāi · 320 nî-tāi · 330 nî-tāi 340 nî-tāi
: 320 321 322 323 324 · 325 nî · 326 327 328 329 330

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Licinius, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 263 nî chhut-sì.

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 325 nî