chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 290 nî-tāi | 300 nî-tāi | 310 nî-tāi | 320 nî-tāi | 330 nî-tāi | 340 nî-tāi | 350 nî-tāi
: 320 nî | 321 nî | 322 nî | 323 nî | 324 nî | 325 nî | 326 nî | 327 nî | 328 nî | 329 nî | 330 nî
325 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sin
kàu
It-iú
Gregorius le̍k 325 nî
CCCXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 869 nî
Tō-kàu-le̍k 3022 nî
Hoê-le̍k 306 BH~305 BH
Hông-kì 985 nî
Tân-kì 2658 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4085~4086


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 380 – 381
- Shaka Samvat 247 – 248
Iran le̍k -297 – -296
Runic le̍k 575
Assyria le̍k 5075 nî
Ethiopia le̍k 319~320

325 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 325 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái
  • Licinius, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 263 nî chhut-sì.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 325 nî