Chìn Bêng-tè (晉明帝; 299 nî  – 325 nî 10 goe̍h 18 ji̍t) sī Tiong-kok Tong Chìn ê tē-2 tāi hông-tè; pún-miâ hō-chòe Su-má Siāu (司馬紹).

Chìn Bêng-tè
晉明帝
Chìn-tiâu ê hông-tè
Chìn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 323 nî – 325 nî
Chêng-jīm Chìn Goân-tè
Kè-jīm Chìn Sêng-tè
Choân-miâ
Su-má Siāu (司馬紹)
Sē-hō
Bêng Hông-tè (明皇帝)
Biō-hō
Siok-chó͘ (肅祖)
Chhut-sì 299 nî
Kòe-sin 325 nî 10 goe̍h 18 ji̍t (26 hòe)