Chìn Bêng-tè

Chìn Bêng-tè (Hàn-jī: 晉明帝; 299 nî  – 325 nî ) sī Tiong-kok Tong Chìn ê tē-2 tāi hông-tè; pún-miâ hō-chòe Su-má Siāu (司馬紹).

Chìn Bêng-tè
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Su-má Siāu (司馬紹)
Chāi-sè 299 nî - 325 nî
Chāi-ūi 323 nî - 325 nî