chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 290 nî-tāi | 300 nî-tāi | 310 nî-tāi | 320 nî-tāi | 330 nî-tāi | 340 nî-tāi | 350 nî-tāi
: 319 nî | 320 nî | 321 nî | 322 nî | 323 nî | 324 nî | 325 nî | 326 nî | 327 nî | 328 nî | 329 nî
324 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-bī
kàu
Kap-sin
Gregorius le̍k 324 nî
CCCXXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 868 nî
Tō-kàu-le̍k 3021 nî
Hoê-le̍k 307 BH~306 BH
Hông-kì 984 nî
Tân-kì 2657 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4084~4085


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 379 – 380
- Shaka Samvat 246 – 247
Iran le̍k -298 – -297
Runic le̍k 574
Assyria le̍k 5074 nî
Ethiopia le̍k 318~319

324 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 324 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

  • Martinianus, Kó͘-tāi Lô-má lâng. Lô-má Hông-tè.

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 324 nî