Kúi-tō-ki (Eng-gí: orbiter) sī chi̍t lūi thài-khong-chûn, hông sàng kòe bó͘ lia̍p he̍k-chheⁿ (ia̍h pa̍t khoán seng-thé) hū-kīn, se̍h hit lia̍p he̍k-chheⁿ tńg-se̍h, siu-chi̍p kho-ha̍k tiāu-cha chu-liāu.

Chham-khó siu-kái

  • Joseph A. Angelo (2006). "orbiter (spacecraft)". Encyclopedia of Space and Astronomy. Facts on File. ISBN 978-0-8160-5330-8.