Kālidāsa (कालिदास), Hàn-bûn siá Ka-lê-tô-so (迦梨陀娑), sī chi̍t ūi kó͘-tián Hoân-gí chok-ka, pī kong-jīn sī Ìn-tō͘ siāng úi-tāi ê Hoân-gí si-jîn kiam kio̍k-chok-ka. I-ê hì-kio̍k kap koa-si ê chú-iàu lōe-iông goân-chū Veda Mahabharata kap Puranas.[1] I-ê seng-oa̍h pēng bô bêng-liâu, chí-ū i-ê chok-phín liû-thoân.[2] Chia-ê chok-phín ê oân-sêng nî-tāi mā bô bêng-liâu, m̄-koh èng-kai tī se-goân 5 sè-kí chó-iū.[3][4]

Kālidāsa
  1. "Kalidasa - Kalidasa Biography - Poem Hunter". www.poemhunter.com. 2015-10-05 khòaⁿ--ê. 
  2. Kālidāsa (2001). The Recognition of Sakuntala: A Play In Seven Acts. Oxford University Press. pp. ix. 
  3. Kalidasa, Encyclopædia Britannica ê tiâu-bo̍k
  4. Pollock, Sheldon, pian. (2003). Literary Cultures in History: Reconstructions from South Asia. p. 79.