KalimantanBorneo sio̍k Ìn-nî ê pō͘-hūn, tāi khāi chiàm choân Borneo 73%. Pak-pêng sī Tang Má-lâi-se-a kap Brunei. Kalimantan tē-khu hêng-chèng siōng hun chò Tiong Kalimantan, Tang Kalimantan, Pak Kalimantan, Lâm Kalimantan, kap Sai Kalimantan.

Kalimantan ê chē-chí