Khì-siōng Thiaⁿ (気象庁) sī Ji̍t-pún chèng-hú ê khì-siōng, tē-siōng, chúi-siōng koan-chhek, ū-pò tiong-sim, sio̍k Kok-thó͘ Kau-thong Séng.

Thiaⁿ-siā